Zoeken

zoek
iDEAL

Tekstverwerken met Word Online

Office 365

Tekstverwerken met Word Online

Tekstverwerken met Word Online
ISBN: 978-90-5902-430-4
6 practica, index
€ 24,95  
 Cursistencd downloadversie CD4304C
€ 5,50  
 Docentencd downloadversie CD4304D
€ 5,50  

Inhoudsopgave

Basisvaardigheden

 • Hoe werk je met dit boek?
 • Starten Word Online
 • Werken met de muis
 • Andere beeldweergaven
 • De eerste tekst
 • Beeldweergave Insluitende lezer
 • Beeldweergave Insluitende lezer: Instellingen aanpassen
 • De Entertoets - nieuwe regels beginnen
 • De besturingstoetsen
 • De Statusbalk
 • In-/uitzoomen
 • Een nieuw document maken
 • Fouten verbeteren met de Backspacetoets en Deletetoets
 • Spellingcontrole en Grammaticacontrole
 • Hoofdletters in tekst met de Shifttoets en CapsLocktoets
 • Een titel boven de tekst zetten
 • De tekst een naam geven met Opslaan als
 • Een document openen
 • Opslaan als: Online een kopie opslaan
 • Afdrukken van de tekst
 • Een document sluiten
 • Internationale tekens invoegen
 • Emoji invoegen
 • Opdrachten en proeftoets practicum

Werken met tekst

 • De invoegpositie van Word
 • Het verplaatsen naar een letter, woord of zin
 • De invoegpositie verplaatsen (toetsenbord)
 • De invoegpositie verplaatsen
 • Het verwijderen van tekst
 • Een teken verwijderen
 • Een woord verwijderen
 • Ongedaan maken: herstellen van fouten en Opnieuw uitvoeren
 • De eerste opmaak van de tekst
 • Vet
 • Een woord achteraf vet maken
 • Vet opheffen
 • Onderstrepen en cursief
 • De opmaakfuncties combineren
 • Opmaak kopiëren
 • Tekstmarkeringskleur
 • Recente documenten
 • Het selecteren van tekst met de muis
 • Tekst selecteren en bewerken
 • Tekst vet maken
 • Tekst centreren
 • Tekst verwijderen
 • Knippen, Kopiëren en Plakken
 • Het kopiëren en plakken van tekst
 • Tekst verplaatsen met Selecteren en Knippen
 • Werken met meerdere documenten
 • Vertel wat u wilt doen
 • Opdrachten en proeftoets practicum

Opmaken van tekst

 • Het standaardlettertype
 • Lettertype
 • Het achteraf veranderen van het lettertype
 • Tekengrootte: de grootte van de letter wijzigen
 • Superscript en Subscript
 • Subscript
 • Tekstkleur
 • Het standaard papierformaat wijzigen
 • Afdrukstand
 • Marges
 • Regelafstand
 • Uitlijnen
 • Het werken met kopteksten en voetteksten
 • Een koptekst maken
 • De koptekst wijzigen
 • Een voettekst maken
 • Een paginanummer invoegen
 • Een paginanummer inclusief paginatelling invoegen
 • Pagina-einde invoegen of verwijderen
 • Opdrachten en proeftoets practicum

Tabs, Opsommingstekens, Nummering

 • Inspringing
 • Nummering
 • Een andere Nummering kiezen
 • Nummering verwijderen
 • Opsommingstekens
 • Een ander Opsommingsteken kiezen
 • Nieuw opsommingsteken definiëren
 • Het maken van een lijst met meerdere niveaus
 • Meerkeuzevragen maken met meerdere niveaus
 • Opdrachten en proeftoets practicum

Werken met tabellen

 • Werken met tabellen
 • Tabel invoegen
 • Invoegpositie verplaatsen in een tabel
 • Tabel maken
 • Tabellen Ontwerp
 • De kolombreedte wijzigen
 • Kolom invoegen
 • Rijen invoegen
 • Nieuwe rijen invoegen met de tabtoets
 • Het verwijderen van een kolom of rij
 • De hele tabel verwijderen
 • Celuitlijning
 • Arcering
 • Opdrachten en proeftoets practicum

Grafische mogelijkheden

 • De grafische mogelijkheden van Word Online
 • Afbeelding invoegen
 • Afbeelding zoeken en invoegen
 • Een afbeelding invoegen
 • De afmetingen van de afbeelding veranderen
 • Tekst en afbeeldingen
 • Tekstterugloop
 • De afbeelding verwijderen
 • De afbeelding kopiëren
 • Afbeeldingsstijlen
 • Afbeeldingsgrootte
 • Bijsnijden
 • Opdrachten en proeftoets practicum

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Winkelmandje

Winkelwandje is momenteel leeg.

Nieuws

 • Het boek Werken met Forms en Sway is leverbaar!

 • Word Online, Excel Online en PowerPoint Online zijn leverbaar!

 • Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019 zijn leverbaar!

 • Basisschool: De uitgave Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool is leverbaar.

 • De boeken CSE03 Tekstverwerking Word 2016 niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 zijn leverbaar!

 • Wanneer u een cursistencd of docentencd bestelt, wordt deze als downloadversie geleverd. U ontvangt van ons een brief met de code waarmee u de cd kunt downloaden.