Zoeken

zoek
iDEAL

Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool

Basisschool Office 2016

Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool

Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool
ISBN: 978-90-5902-412-0
18 hoofdstukken
€ 26,95  

Inhoudsopgave

Aan de slag met Word

 • Een werkstuk maken met Word 2016
 • Wat we afspreken!
 • Aan de slag
 • HOOFDLETTERS maken
 • Het document sluiten
 • Een nieuw document maken
 • Een tekst opslaan
 • Een tekst openen

Woorden vet maken, schuin maken, onderstrepen in Word

 • Een tekst vet maken
 • Een tekst schuin maken
 • Een tekst onderstrepen
 • Een oefening met vet, schuin en onderstrepen

Lettertypes, Selecteren, Afdrukken, Spelling in Word

 • Lettertypes
 • Een zin selecteren
 • Een stuk tekst selecteren
 • Een oefening met lettertypes
 • Lettergrootte
 • Een oefening met lettergroottes
 • Spelling controleren
 • Afdrukken

Opsommingstekens en Nummering in Word

 • Nummering in Word
 • Opsommingstekens
 • Nummering
 • Een ander Opsommingsteken kiezen
 • Een andere Nummering kiezen
 • Een oefening met Opsommingstekens
 • Een oefening met Nummering

Uitlijning in Word

 • Tekst rechts uitlijnen
 • Centreren
 • Tekst links uitlijnen
 • Een oefening met Centreren
 • Tekst verschuiven met Inspringing
 • Inspringing vergroten
 • Inspringing verkleinen
 • Een oefening met Inspringing

Tabellen in Word

 • De tabel opmaken met een stijl
 • Nog meer Stijlen voor tabellen
 • Een oefening met een tabel

Een plaatje in Word

 • Het plaatje invoegen
 • Het plaatje verplaatsen
 • Het plaatje vergroten of verkleinen
 • Een plaatje mooi weergeven met Afbeeldingsstijlen
 • Nog meer Afbeeldingsstijlen
 • Meer plaatjes bij de tekst
 • Een oefening met plaatjes en tekst

Tekst bij een plaatje in Word

 • Een eigen vakantiekaart maken
 • Tekst bij een plaatje
 • Een opdracht met tekst bij een plaatje

WordArt

 • De tekst draaien
 • De tekst veranderen in WordArt
 • Een andere Stijl kiezen
 • Nog meer Stijlen voor WordArt
 • Een andere Vormstijl kiezen
 • Nog meer Vormstijlen voor WordArt
 • Een andere vorm kiezen in WordArt met Transformeren
 • Een opdracht met WordArt

Aan de slag met Excel

 • Rekenen met Excel 2016
 • Aan de slag
 • Tekst invoeren in het werkblad
 • De namen van de cellen
 • Het werkblad sluiten
 • Een nieuw werkblad openen
 • Oefenen met celnamen
 • Fouten verbeteren
 • Een cel leegmaken
 • Een werkblad opslaan
 • Een werkblad openen
 • Een oefening
 • Tweede oefening

Cellen vet maken, schuin maken, onderstrepen in Excel

 • Een cel vet maken
 • Getallen of tekst schuin maken
 • Getallen of woorden in een cel onderstrepen
 • Een oefening met vet, schuin en onderstrepen
 • Nog een oefening met vet, schuin en onderstrepen
 • Afdrukken

Rekenen met Excel

 • Optellen +
 • Aftrekken -
 • Vermenigvuldigen *
 • Delen /
 • Een oefening met optellen en aftrekken
 • Een oefening met vermenigvuldigen en delen
 • Oefenen met optellen
 • Oefenen met aftrekken
 • Oefenen met vermenigvuldigen

Een werkblad opmaken in Excel

 • Een grote berekening
 • Cellen breder maken
 • Snel optellen met AutoSom
 • Bedragen met het €-teken
 • Een ander lettertype kiezen
 • Een andere lettergrootte
 • Een cel een rand geven
 • Een oefening om een werkblad op te maken

Een grafiek maken in Excel

 • De grafiek opmaken
 • Een Cirkelgrafiek maken
 • De grafiek opmaken
 • Een oefening om een Kolomgrafiek te maken
 • Een oefening om een Cirkelgrafiek te maken

Aan de slag met PowerPoint

 • Een diavoorstelling maken met PowerPoint 2016
 • Aan de slag
 • De eerste dia: de titeldia
 • Een nieuwe dia
 • De tweede dia
 • De derde dia
 • De vierde dia
 • Het plaatje op een andere plaats zetten
 • De vijfde dia
 • De zesde dia
 • Terug naar de eerste dia
 • De dia’s bekijken in een diavoorstelling
 • De diavoorstelling opslaan
 • De diavoorstelling sluiten
 • Een nieuwe diavoorstelling maken
 • Opdracht

De diavoorstelling bewerken

 • Een gemaakte diavoorstelling openen
 • Een mooie achtergrond en opmaak voor de dia’s
 • De diavoorstelling opslaan
 • De dia’s in elkaar over laten gaan
 • Voor iedere dia een andere Dia-overgang kiezen
 • Animaties toevoegen aan de dia’s
 • Nog een Animatie toevoegen
 • Een Animatie toevoegen aan een opsomming
 • Nog meer Animaties
 • Een Animatie toevoegen aan een plaatje
 • Meer Animaties in één dia
 • De Animaties bekijken
 • De volgorde van de Animaties veranderen
 • Een dia verwijderen
 • De volgorde van de dia’s veranderen
 • De dia’s afdrukken
 • Opdracht

Zelf dia’s tekenen

 • Tekenen in PowerPoint
 • Een rechte lijn tekenen
 • Een lijn verwijderen
 • Een nieuwe dia openen
 • Vrij tekenen
 • Een pijl tekenen
 • Een rechthoek tekenen
 • De rechthoek groter of kleiner maken
 • De rechthoek verplaatsen
 • Een ovaal tekenen
 • Meer vormen in een tekening
 • De lijn verplaatsen
 • De lengte en richting van een lijn veranderen
 • De dikte van een lijn of pijl veranderen
 • De kleur van de lijn of pijl veranderen
 • De lijn weergeven in Streepjes
 • De opvulkleur van de rechthoek veranderen
 • De vorm mooi weergeven met Snelle stijlen
 • Meer vormen kiezen
 • Basisvormen veranderen

Eigen tekst in dia’s

 • Een tekstvak in de dia invoegen
 • Tekst in een tekstvak veranderen
 • Een tekstvak verplaatsen
 • Tekst groter of kleiner maken
 • Een ander lettertype kiezen
 • Een tekstvak draaien
 • Tekstvakken bij een plaatje
 • Een plaatje invoegen
 • Bijschriften
 • De toelichting veranderen
 • WordArt
 • Mooie letters maken met WordArt
 • Vormen voor of achter elkaar plaatsen

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Winkelmandje

Winkelwandje is momenteel leeg.

Nieuws

 • Het boek Werken met Forms en Sway is leverbaar!

 • Word Online, Excel Online en PowerPoint Online zijn leverbaar!

 • Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019 zijn leverbaar!

 • Basisschool: De uitgave Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool is leverbaar.

 • De boeken CSE03 Tekstverwerking Word 2016 niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 zijn leverbaar!

 • Wanneer u een cursistencd of docentencd bestelt, wordt deze als downloadversie geleverd. U ontvangt van ons een brief met de code waarmee u de cd kunt downloaden.