Zoeken

zoek
iDEAL

Vervolg Office 2016

Digitaal Rijbewijs MS Office 2016

Vervolg Office 2016

Vervolg Office 2016
ISBN: 978-90-5902-409-0
8 practica, index
€ 35,45  
 Cursistencd downloadversie CD4090C
€ 5,50  

Inhoudsopgave

Tabs, Opsommingstekens, Nummering in Word

 • De tabtoets
 • Tabstops instellen met de Liniaal
 • Een tabstop verwijderen
 • Tabstops instellen
 • Links uitlijnende tab
 • Rechts uitlijnende tab
 • Tab voor centreren
 • Decimale tab
 • Werken met verschillende soorten tabs
 • Decimale tab en valutateken
 • Gegevens invullen met tabstops
 • Inspringing
 • Nummering
 • Een andere Nummering kiezen
 • Nummering verwijderen
 • Opsommingstekens
 • Een ander Opsommingsteken kiezen
 • Nieuw opsommingsteken definiëren
 • Nieuwe nummeropmaak definiëren
 • Het maken van een lijst met meerdere niveaus
 • Meerkeuzevragen maken met meerdere niveaus
 • Verkeerd-om inspringen met Ctrl-t
 • Oefening Verkeerd-om Inspringen en aanpassen van de tekst
 • Regeleinde invoegen
 • Oefening Verkeerd-om Inspringen en Shift-Ctrl-t
 • Opdrachten

Zoeken en Vervangen, Spellingcontrole, Synoniemen, Afdruk samenvoegen in Word

 • Zoeken
 • Vervangen
 • Uitgebreid zoeken
 • Hulpmiddelen bij het schrijven
 • Spelling- en grammaticacontrole
 • Spelling- en grammaticacontrole tijdens het typen aan- of uitzetten
 • Spelling controleren tijdens typen
 • Spelling achteraf controleren
 • Synoniemenlijst
 • AutoCorrectie
 • AutoCorrectie verwijderen
 • Afdruk samenvoegen
 • Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen
 • De lijst met contactpersonen maken
 • De brief schrijven
 • De lijst bewerken: aanvullen of veranderen van gegevens
 • De lijst bewerken: adresgegevens toevoegen
 • Starten vanuit een bestaand document
 • Opdrachten

Selecteren, Verplaatsen, Kopiëren, Opmaak in Excel

 • Werkbalk Snelle toegang aanpassen in Excel
 • Knop verwijderen uit de werkbalk Snelle toegang
 • Selecteren
 • Selecteren van een blok cellen met de muis
 • Selecteren van een blok cellen met het toetsenbord
 • Selecteren van een kolom met de muis
 • Selecteren van een rij met de muis
 • Meerdere kolommen of rijen selecteren
 • Meerdere kolommen of rijen tegelijk hoger maken
 • Het gehele werkblad selecteren
 • Meervoudige selecties
 • Knippen, Kopiëren en Plakken
 • Een selectie verplaatsen met Knippen en Plakken
 • Een selectie verplaatsen met de muis
 • Opmaak kopiëren/plakken
 • Opmaak van werkbladen
 • Uitlijning
 • Getalnotatie
 • Een andere financiële getalnotatie selecteren
 • Tekstterugloop
 • Afdrukstand
 • Datumnotatie in een werkblad
 • Meer/minder decimalen
 • Procentnotatie
 • Opmaak cellen: Randen
 • Tekstkleur en Opvulkleur
 • Randen tekenen
 • Lettertype
 • Tekengrootte
 • Grotere tekengrootte / Kleinere tekengrootte
 • Opmaken als tabel
 • Opdrachten

Functies in Excel

 • Werken met functies
 • De functie SOM
 • AutoSom
 • Functies in Excel
 • De functie GEMIDDELDE
 • De functie MIN
 • De functie MAX
 • De functie AANTAL
 • Voorwaarden opgeven
 • Formules kopiëren met Automatisch doorvoeren
 • De functie ALS
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Voorwaardelijke opmaak verwijderen1
 • Relatieve en absolute celverwijzing1
 • Wanneer gebruik je absoluut en wanneer relatief?
 • Berekening korting in één formule
 • Werkmap bewerken: Wissen, Verwijderen en Invoegen
 • Wissen zonder de opmaak te wissen
 • Opmaak wissen
 • Opmaak kopiëren/plakken
 • Opmaak kopiëren toepassen op meerdere locaties in het werkblad
 • Opmaak wissen via Opmaak kopiëren
 • Het verwijderen van rijen en kolommen
 • De gevolgen van het verwijderen voor formules
 • Invoegen van kolommen en rijen
 • Opdrachten

Grafieken in Excel

 • Grafieken
 • Een andere Grafiekstijl selecteren
 • Een andere Grafiekstijl selecteren met
 • De titel boven de grafiek aanpassen
 • De titel boven de grafiek anders weergeven
 • De grootte en de plaats van de grafiek wijzigen
 • Assen van de grafiek
 • Raster weergeven
 • Legenda
 • Grafiek verwijderen
 • Een lijngrafiek
 • Cirkelgrafiek
 • De grafiek verplaatsen naar een nieuw blad
 • Niet aaneengesloten bereiken in een grafiek zetten
 • De opmaak van de Grafiektitel aanpassen: Stijl
 • De opmaak van de Grafiektitel aanpassen: Opvulling
 • Enkele bijzonderheden bij het selecteren
 • Afdrukken van een grafiek
 • Verplaatsen van grafiekonderdelen
 • Sparklines
 • De Stijl van de Sparklines aanpassen
 • Opdrachten

Pagina-instelling, Afdrukken in Excel

 • Pagina-instelling - Marges
 • Marges bekijken en aanpassen in het Afdrukvoorbeeld
 • Pagina-instelling - Afdrukstand
 • Pagina-instelling - Paginaformaat
 • Pagina-instelling - Afdrukbereik
 • Afdrukken: Aantal exemplaren
 • Pagina-instelling - Eindemarkeringen
 • Pagina-instelling Titels afdrukken
 • Rasterlijnen
 • Koptekst/voettekst
 • Een voettekst maken
 • Werkbladen toevoegen in een werkmap
 • De werkbladen benoemen
 • Een werkblad verplaatsen of kopiëren
 • Een werkblad verwijderen
 • Bovenste rij blokkeren
 • Titelblokkering opheffen
 • Sorteren
 • Filteren
 • Zoeken
 • Zoeken en vervangen
 • Opdrachten

Teken- en opmaakmogelijkheden in PowerPoint

 • Een lege dia openen
 • Linialen en Hulplijnen
 • Vormen gebruiken: Lijn
 • Tekenmodus vergrendelen
 • Een dia afdrukken
 • Een kaarsrechte lijn invoegen
 • Een lijn verwijderen
 • Ongedaan maken en Opnieuw
 • Een lijn verplaatsen
 • Een lijn kopiëren
 • De lengte van de lijn wijzigen met de formaatgrepen
 • Hulpmiddelen voor tekenen: Vormstijlen
 • Omtrek van de vorm: Kleur
 • Omtrek van de vorm: Dikte
 • Omtrek van de vorm: Streepjes
 • Omtrek van de vorm: Pijlen
 • Vormen invoegen: Basisvormen
 • Vormstijlen
 • Vormeffecten: Weerspiegeling
 • Vormeffecten: Gloed
 • Vormeffecten: 3D-draaiing
 • Sterren en banners
 • Blokpijlen
 • Bijschriften
 • Opvullen van vorm: Kleur
 • Opvullen van vorm: Kleurovergang
 • Opvullen van vorm: Bitmappatroon
 • Opvuleffecten: Afbeelding
 • Omtrek van vorm
 • Schikken en uitlijnen
 • Objecten ordenen
 • Vormen draaien/spiegelen
 • Rotatiegreep
 • Opdrachten

Tekstopmaak in PowerPoint

 • Tekstopmaak
 • Tekstvak
 • Tekst wijzigen
 • Selecteren van tekst in een tekstvak
 • Selecteren van het tekstvak
 • Het tekstvak verwijderen
 • Het tekstvak kopiëren
 • Het tekstvak verplaatsen
 • Tekstvakken draaien
 • Lettertype
 • Tekengrootte
 • Grotere en kleinere tekengrootte
 • De weergave van de tekst
 • Alle opmaak wissen
 • Tekenafstand
 • Hoofdlettergebruik
 • Tekstkleur
 • Uitlijnen
 • Nummering selecteren
 • Nummering aanpassen
 • Opsommingstekens selecteren en aanpassen
 • De grootte van het opsommingsteken
 • Een afbeelding als opsommingsteken
 • Lijstniveau verhogen/verlagen
 • De regelafstand in de opsomming of nummering aanpassen
 • Tekstrichting
 • Tekst, vormen en afbeeldingen
 • Dia dupliceren
 • Dia’s kopiëren of verplaatsen naar een andere presentatie
 • Tekst en vormen
 • WordArt
 • Tekst in WordArt aanpassen
 • De tekst in WordArt Transformeren
 • Knop
 • Een andere stijl voor WordArt selecteren
 • Opdrachten

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Winkelmandje

Winkelwandje is momenteel leeg.

Nieuws

 • Het boek Werken met Forms en Sway is leverbaar!

 • Word Online, Excel Online en PowerPoint Online zijn leverbaar!

 • Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019 zijn leverbaar!

 • Basisschool: De uitgave Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool is leverbaar.

 • De boeken CSE03 Tekstverwerking Word 2016 niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 zijn leverbaar!

 • Wanneer u een cursistencd of docentencd bestelt, wordt deze als downloadversie geleverd. U ontvangt van ons een brief met de code waarmee u de cd kunt downloaden.