Zoeken

zoek
iDEAL

Inleiding Office 2010: Word, Excel, PowerPoint

Digitaal Rijbewijs MS Office 2010

Inleiding Office 2010: Word, Excel, PowerPoint

Inleiding Office 2010: Word, Excel, PowerPoint
ISBN: 978-90-5902-203-4
11 practica, index
€ 33,95  
 Cursistencd downloadversie CD2034C
€ 4,95  

Inhoudsopgave

Basisvaardigheden Word

 • Hoe werk je met dit boek?
 • Starten Word 2010
 • Werken met de muis
 • Andere beeldweergaven
 • De eerste tekst
 • De Entertoets - nieuwe regels beginnen
 • De besturingstoetsen
 • De Statusbalk
 • In-/uitzoomen
 • Sluiten - het leegmaken van het beeldscherm
 • Dialoogvensters
 • Een nieuw document maken
 • Fouten verbeteren met de Backspacetoets en Deletetoets
 • Spellingcontrole en Grammaticacontrole
 • Hoofdletters in tekst met de Shifttoets en CapsLocktoets
 • Een titel boven de tekst zetten
 • Het opslaan van de tekst
 • Een document openen
 • Opslaan als
 • Opslaan en Opslaan als
 • Opslaan in een ander formaat dan Word
 • Bepalen hoe de documenten worden opgeslagen
 • Voorbeeld van het document
 • Afdrukken van de tekst
 • Internationale tekens invoegen
 • Word stoppen
 • Opdrachten

Werken met tekst in Word

 • De invoegpositie van Word
 • Het verplaatsen naar een letter, woord of zin
 • De invoegpositie verplaatsen (toetsenbord)
 • De invoegpositie verplaatsen (muis)
 • Het verwijderen van tekst
 • Een teken verwijderen
 • Een woord verwijderen
 • Een regel of zin verwijderen
 • Ongedaan maken: het herstellen van fouten en Herhalen
 • Dubbelklik en typ
 • De eerste opmaak van de tekst
 • Vet
 • Een woord achteraf vet maken
 • Vet opheffen
 • Onderstrepen en cursief
 • Menu Onderstrepen
 • De opmaakfuncties combineren
 • Opmaak kopiŽren
 • Tekstmarkeringskleur
 • Recente documenten
 • Het selecteren van tekst met de muis
 • Tekst selecteren en bewerken
 • Tekst vet maken
 • Tekst centreren
 • Tekst verwijderen
 • Knippen, KopiŽren en Plakken
 • Het kopiŽren en plakken van tekst
 • Plakopties
 • Klembord
 • Een item van het Office Klembord invoegen
 • Alle items van het Klembord plakken
 • Een item van het Klembord verwijderen
 • Het Klembord wissen
 • Tekst verplaatsen met Selecteren
 • Werken met meerdere documenten
 • Hoofdlettergebruik
 • Een selectie afdrukken
 • Microsoft Word Help
 • Helpinformatie afdrukken
 • Inhoudsopgave
 • Opdrachten

Opmaken van tekst in Word

 • Het standaardlettertype
 • Lettertype
 • Het achteraf veranderen van het lettertype
 • Tekengrootte: de grootte van de letter wijzigen
 • Superscript en Subscript
 • Subscript
 • Tekstkleur
 • Tekstkleur: Kleurovergang
 • Het standaard papierformaat wijzigen
 • Afdrukstand
 • Marges
 • Afbreken
 • Vaste spatie
 • Het vaste koppelteken
 • Regelafstand
 • Uitlijnen
 • Het werken met kopteksten en voetteksten
 • Een koptekst maken
 • De koptekst wijzigen
 • Een voettekst maken met paginanummer
 • De datum en tijd in de voettekst opnemen
 • Pagina-einde invoegen of verwijderen
 • Alles weergeven
 • Twee paginaīs
 • Door de paginaís van het document bladeren
 • Ga naar
 • Afdrukken vanuit het venster Afdrukken
 • Opdrachten

Werken met tabellen in Word

 • Werken met tabellen
 • Tabel invoegen
 • Invoegpositie verplaatsen in een tabel
 • Cellen samenvoegen
 • Stijlen voor tabellen
 • De grootte van de tabel wijzigen
 • De tabel verplaatsen
 • De kolombreedte wijzigen
 • De rijhoogte wijzigen
 • Rijen verdelen
 • Kolommen verdelen
 • Kolom invoegen
 • Rijen invoegen
 • Nieuwe rijen invoegen met de tabtoets
 • Het verwijderen van een kolom of rij
 • De hele tabel verwijderen
 • Cellen splitsen
 • Tabel splitsen
 • Gegevens sorteren in een tabel
 • Tekst naar een tabel converteren
 • AutoAanpassen
 • Tabeleigenschappen
 • Celuitlijning
 • Tekstrichting
 • Tabel tekenen
 • Tabelgum
 • De tabel opmaken: Penstijl
 • De tabel opmaken: Pendikte
 • De tabel opmaken: Penkleur
 • Arcering
 • Opdrachten

Grafische mogelijkheden in Word

 • De grafische mogelijkheden van Word 2010
 • Illustraties zoeken
 • Een illustratie invoegen
 • Tekst en illustraties
 • De afmetingen van de illustratie veranderen
 • De illustratie verwijderen
 • Hulpmiddelen voor afbeeldingen
 • Positie van de illustratie in de tekst
 • Tekstterugloop
 • De illustratie verplaatsen
 • De illustratie kopiŽren
 • Afbeeldingstijlen
 • Afbeeldingeffecten
 • Afbeeldingrand
 • Meer Illustraties zoeken op Office.com
 • De foto Aanpassen: Correcties
 • De foto Aanpassen: Kleur
 • De foto Aanpassen: Artistieke effecten
 • Afbeeldingen invoegen
 • Schermafbeelding maken
 • Vormen invoegen
 • Grafiek invoegen
 • De gegevens van de grafiek bewerken
 • Paginaranden
 • Paginarand
 • Tekst weergeven met opvulling
 • Tekst invers weergegeven
 • WordArt
 • WordArt-Vorm wijzigen
 • Stijlen voor WordArt
 • Decoratieve Initiaal
 • Opdrachten

Basisvaardigheden Excel

 • Over Excel 2010
 • Starten met Excel 2010
 • De werkmap van Excel
 • Besturingstoetsen
 • Een werkblad in Excel sluiten
 • Dialoogvensters
 • Een nieuwe werkmap maken
 • Verbeteren van fouten
 • Celinhoud wissen
 • Ongedaan maken en Opnieuw
 • Celinhoud wijzigen
 • Het opslaan van een werkmap in de map Documenten
 • De naam van de werkmap
 • Sluiten van een werkmap
 • Openen van een werkmap
 • Wijzigingen opslaan: het verschil tussen Opslaan en Opslaan als
 • Opslaan
 • Aanpassen hoe werkmappen worden opgeslagen
 • Een overzicht maken in een nieuwe werkmap
 • Eenvoudige opmaak van tekst in de cel
 • Achteraf opmaken van een cel
 • Onderstrepen en Dubbel onderstrepen
 • Afdrukvoorbeeld
 • Afdrukken van een werkblad
 • Opdrachten

Werken met vensters, Spellingcontrole, Helpfunctie in Excel

 • Werken met twee geopende werkmappen
 • Inhoud van cellen kopiŽren naar een andere werkmap
 • De inhoud van het Klembord invoegen
 • Het taakvenster Office Klembord
 • De inhoud van het Klembord invoegen
 • Systeemknoppen
 • Maximaliseren
 • Formaat van venster herstellen
 • Minimaliseren
 • Venster sluiten
 • Een venster vergroten of verkleinen
 • De inhoud van cellen verplaatsen
 • De breedte van een kolom aanpassen
 • Spellingcontrole
 • De rijhoogte aanpassen
 • Selecteren van een blok cellen
 • Microsoft Office Excel Help
 • Helpinformatie afdrukken
 • Help voor Excel: Inhoudsopgave weergeven
 • Opdrachten

Gegevensinvoer, Rekenfuncties in Excel

 • Dezelfde gegevens invoeren met de vulgreep
 • Opties voor automatisch doorvoeren
 • Automatisch doorvoeren zonder opmaak
 • Alleen de opmaak doorvoeren
 • Automatisch doorvoeren van boven naar beneden
 • Reeksen invoeren
 • Een reeks met woorden
 • Rekenen in Excel
 • Optellen
 • Aftrekken
 • Veranderingen doorvoeren
 • Vermenigvuldigen
 • Delen
 • Rekenfuncties combineren
 • Foutmeldingen
 • Prijslijst met BTW
 • Delen: gemiddelde berekenen
 • Verkoopprijs berekenen
 • Winstpercentage berekenen
 • Opdrachten

Een presentatie maken met PowerPoint 2010

 • Over PowerPoint 2010
 • Starten met PowerPoint 2010
 • Nieuwe Dia
 • Een illustratie zoeken en invoegen in de dia
 • De illustratie verplaatsen
 • De presentatie opslaan
 • De diaís bekijken
 • De diavoorstelling
 • De presentatie sluiten
 • Een nieuwe presentatie openen
 • Opdracht

Een presentatie in PowerPoint bewerken

 • Een bestaande presentatie openen
 • Ontwerpen: Themaís
 • De diavoorstelling bekijken met F5
 • Kleuren en Lettertypen
 • De presentatie opslaan onder dezelfde naam
 • Overgang naar deze dia
 • Overgang naar deze dia: Effectopties
 • Overgang naar deze dia: Op alles toepassen
 • Duur van de dia-overgang
 • Overgangsgeluid
 • Afbeelding invoegen uit bestand
 • Thema en Achtergrondstijl
 • Opvulling van de achtergrond
 • Opvulling met Kleurovergang
 • Opvulling met een Bitmappatroon
 • Opvulling met een figuur
 • Overgangen per dia instellen
 • Schermafbeelding maken
 • Schermafbeelding maken van afbeelding op Internet
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum bewerken
 • Opdrachten

Een presentatie bewerken met Animaties

 • Animaties toevoegen in het Taakvenster Aangepaste animatie
 • Voorbeeld van animaties
 • Meer begineffecten
 • Een animatie toevoegen aan de opsomming
 • Animaties toevoegen uit de groep Nadruk
 • Meer nadrukeffecten
 • Animatie kopiŽren/plakken
 • Animaties toevoegen uit de groep Eind
 • Meer eindeffecten
 • Animaties toevoegen uit de groep Animatiepaden
 • Meer animatiepaden
 • Animatiepad tekenen
 • Animaties verwijderen in het Animatiedeelvenster
 • Geluiden toevoegen aan de animaties
 • Tekst van animatie voorzien
 • Een presentatie gebruiken
 • De tijdsinstellingen van de presentatie vaststellen
 • Tijdsinstellingen wijzigen
 • De presentatie automatisch laten herhalen
 • De presentatie opslaan onder een andere naam of ander bestandstype
 • De presentatie sluiten
 • Opdrachten

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Winkelmandje

Winkelwandje is momenteel leeg.

Nieuws

 • Binnenkort zijn de volgende boeken voor Office 365 beschikbaar: Word Online, Excel Online en PowerPoint Online!

 • Word 2016, Excel 2016, Access 2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016 en Publisher 2016 zijn leverbaar!

 • Basisschool: De uitgave Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool is leverbaar.

 • De boeken CSE03 Tekstverwerking Word 2016 niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 zijn leverbaar!

 • Wanneer u een cursistencd of docentencd bestelt, wordt deze als downloadversie geleverd. U ontvangt van ons een brief met de code waarmee u de cd kunt downloaden.