Zoeken

zoek
iDEAL

Module 4: Spreadsheets met Excel 2010

Digitaal Rijbewijs MS Office 2010

Module 4: Spreadsheets met Excel 2010

Module 4: Spreadsheets met Excel 2010
ISBN: 978-90-5902-201-0
7 practica, index
€ 30,95  
 Cursistencd downloadversie CD2010C
€ 5,50  
 Docentencd downloadversie CD2010D
€ 5,50  

Inhoudsopgave

Basisvaardigheden Excel 2010

 • Over Excel 2010
 • Hoe werk je met dit boek?
 • Starten met Excel 2010
 • Werken met de muis
 • De werkmap van Excel
 • Besturingstoetsen
 • Een werkblad in Excel sluiten
 • Dialoogvensters
 • Een nieuwe werkmap maken
 • Verbeteren van fouten
 • Celinhoud wissen
 • Ongedaan maken en Opnieuw
 • Celinhoud wijzigen
 • Het opslaan van een werkmap in de map Documenten
 • De naam van de werkmap
 • Sluiten van een werkmap
 • Openen van een werkmap
 • Wijzigingen opslaan: het verschil tussen Opslaan en Opslaan als
 • Opslaan
 • Aanpassen hoe werkmappen worden opgeslagen
 • Een overzicht maken in een nieuwe werkmap
 • Eenvoudige opmaak van tekst in de cel
 • Achteraf opmaken van een cel
 • Onderstrepen en Dubbel onderstrepen
 • Afdrukvoorbeeld
 • Afdrukken van een werkblad
 • Opdrachten en proeftoets

Werken met vensters, Spellingcontrole, Helpfunctie

 • Werken met twee geopende werkmappen
 • Inhoud van cellen kopiŽren naar een andere werkmap
 • De inhoud van het Klembord invoegen
 • Het taakvenster Office Klembord
 • De inhoud van het Klembord invoegen
 • Systeemknoppen
 • Maximaliseren
 • Formaat van venster herstellen
 • Minimaliseren
 • Venster sluiten
 • Een venster vergroten of verkleinen
 • De inhoud van cellen verplaatsen
 • De breedte van een kolom aanpassen
 • Spellingcontrole
 • De rijhoogte aanpassen
 • Selecteren van een blok cellen
 • Microsoft Office Excel Help
 • Helpinformatie afdrukken
 • Help voor Excel: Inhoudsopgave weergeven
 • Opdrachten en proeftoets

Gegevensinvoer, Rekenfuncties

 • Dezelfde gegevens invoeren met de vulgreep
 • Opties voor automatisch doorvoeren
 • Automatisch doorvoeren zonder opmaak
 • Alleen de opmaak doorvoeren
 • Automatisch doorvoeren van boven naar beneden
 • Reeksen invoeren
 • Een reeks met woorden
 • Rekenen in Excel
 • Optellen
 • Aftrekken
 • Veranderingen doorvoeren
 • Vermenigvuldigen
 • Delen
 • Rekenfuncties combineren
 • Foutmeldingen
 • Prijslijst met BTW
 • Delen: gemiddelde berekenen
 • Verkoopprijs berekenen
 • Winstpercentage berekenen
 • Opdrachten en proeftoets

Selecteren, Verplaatsen, KopiŽren, Opmaak

 • Aanpassen van de werkbalk Snelle toegang
 • Knop verwijderen uit de werkbalk Snelle toegang
 • Selecteren
 • Selecteren van een blok cellen met de muis
 • Selecteren van een blok cellen met het toetsenbord
 • Selecteren van een kolom met de muis
 • Selecteren van een rij met de muis
 • Meerdere kolommen of rijen selecteren
 • Meerdere kolommen of rijen tegelijk hoger maken
 • Het gehele werkblad selecteren
 • Meervoudige selecties
 • Knippen, KopiŽren en Plakken
 • Een selectie verplaatsen met Knippen en Plakken
 • Een selectie verplaatsen met de muis
 • Opmaak kopiŽren/plakken
 • Opmaak van werkbladen
 • Uitlijning
 • Getalnotatie
 • Een andere financiŽle getalnotatie selecteren
 • Tekstterugloop
 • Afdrukstand
 • Datumnotatie in een werkblad
 • Meer/minder decimalen
 • Procentnotatie
 • Opmaak cellen: Randlijn tekenen
 • Tekstkleur en Opvulkleur
 • Randen tekenen
 • Lettertype
 • Tekengrootte
 • Tekengrootte vermeerderen/verminderen
 • Opmaken als tabel
 • Opdrachten en proeftoets

Functies in Excel

 • Werken met functies
 • De functie SOM
 • AutoSom
 • Functies in Excel
 • De functie GEMIDDELDE
 • De functie MIN
 • De functie MAX
 • De functie AANTAL
 • Voorwaarden opgeven
 • Formules kopiŽren met Automatisch doorvoeren
 • De functie ALS
 • Voorwaardelijke opmaak
 • Voorwaardelijke opmaak verwijderen
 • Relatieve en absolute celverwijzing
 • Wanneer gebruik je absoluut en wanneer relatief?
 • Werkmap bewerken: Wissen, Verwijderen en Invoegen
 • Wissen zonder de opmaak te wissen
 • Opmaak wissen
 • Opmaak kopiŽren/plakken
 • Opmaak kopiŽren toepassen op meerdere locaties in het werkblad
 • Opmaak wissen via Opmaak kopiŽren
 • Het verwijderen van rijen en kolommen
 • De gevolgen van het verwijderen voor formules
 • Invoegen van kolommen, rijen of cellen
 • Opdrachten en proeftoets

Grafieken

 • Grafieken
 • Een andere Grafiekstijl
 • Een titel boven de grafiek
 • De grootte en de plaats van de grafiek wijzigen
 • Assen van de grafiek
 • Raster weergeven
 • Legenda
 • Grafiek verwijderen
 • Een lijngrafiek
 • Cirkelgrafiek
 • De grafiek verplaatsen naar een nieuw blad
 • Niet aaneengesloten bereiken in een grafiek zetten
 • De opmaak van de grafiek aanpassen
 • Enkele bijzonderheden bij het selecteren
 • Afdrukken van een grafiek
 • Verplaatsen van grafiekonderdelen
 • Sparklines
 • De Stijl van de Sparklines aanpassen
 • Opdrachten en proeftoets

Pagina-instelling, Afdrukken

 • Pagina-instelling - Marges
 • Marges bekijken en aanpassen in het Afdrukvoorbeeld
 • Pagina-instelling - Afdrukstand
 • Pagina-instelling - Paginaformaat
 • Pagina-instelling - Afdrukbereik
 • Afdrukken: Aantal exemplaren
 • Pagina-instelling - Eindemarkeringen
 • Pagina-instelling Titels afdrukken
 • Rasterlijnen
 • Koptekst/voettekst
 • Een voettekst maken
 • Werken met meer werkbladen in een werkmap
 • De werkbladen benoemen
 • Een werkblad invoegen
 • Een werkblad verplaatsen of kopiŽren
 • Een werkblad verwijderen
 • Bovenste rij blokkeren
 • Titelblokkering opheffen
 • Sorteren
 • Filteren
 • Zoeken
 • Zoeken en vervangen
 • Opdrachten en proeftoets

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Winkelmandje

Winkelwandje is momenteel leeg.

Nieuws

 • Het boek Werken met Forms en Sway is leverbaar!

 • Word Online, Excel Online en PowerPoint Online zijn leverbaar!

 • Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019 zijn leverbaar!

 • Basisschool: De uitgave Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool is leverbaar.

 • De boeken CSE03 Tekstverwerking Word 2016 niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 zijn leverbaar!

 • Wanneer u een cursistencd of docentencd bestelt, wordt deze als downloadversie geleverd. U ontvangt van ons een brief met de code waarmee u de cd kunt downloaden.