Zoeken

zoek
iDEAL

Tekstverwerken met Word 2019

Digitaal Rijbewijs MS Office 2019

Tekstverwerken met Word 2019

Tekstverwerken met Word 2019
ISBN: 978-90-5902-130-3
7 practica, index
€ 30,95  
 Cursistencd downloadversie CD1303C
€ 5,50  
 Docentencd downloadversie CD1303D
€ 5,50  

Inhoudsopgave

Basisvaardigheden

 • Hoe werk je met dit boek?
 • Starten Word
 • Werken met de muis
 • Andere beeldweergaven
 • De eerste tekst
 • De Entertoets - nieuwe regels beginnen
 • De besturingstoetsen
 • De Statusbalk
 • In-/uitzoomen
 • Sluiten - het leegmaken van het beeldscherm
 • Dialoogvensters
 • Een nieuw document maken
 • Fouten verbeteren met de Backspacetoets en Deletetoets
 • Spellingcontrole en Grammaticacontrole
 • Hoofdletters in tekst met de Shifttoets en CapsLocktoets
 • Een titel boven de tekst zetten
 • Het opslaan van de tekst
 • Een document openen
 • Opslaan als
 • Opslaan en Opslaan als
 • Opslaan in een ander formaat dan Word
 • Bepalen hoe de documenten worden opgeslagen
 • Voorbeeld van het document
 • Afdrukken van de tekst
 • Internationale tekens invoegen
 • Word stoppen
 • Opdrachten en proeftoets

Werken met tekst

 • De invoegpositie van Word
 • Het verplaatsen naar een letter, woord of zin
 • De invoegpositie verplaatsen (toetsenbord)
 • De invoegpositie verplaatsen
 • Het verwijderen van tekst
 • Een teken verwijderen
 • Een woord verwijderen
 • Een regel of zin verwijderen
 • Ongedaan maken: het herstellen van fouten en Herhalen
 • Dubbelklik en typ
 • De eerste opmaak van de tekst
 • Vet
 • Een woord achteraf vet maken
 • Vet opheffen
 • Onderstrepen en cursief
 • Menu Onderstrepen
 • De opmaakfuncties combineren
 • Opmaak kopiëren
 • Tekstmarkeringskleur
 • Recente documenten
 • Het selecteren van tekst met de muis
 • Tekst selecteren en bewerken
 • Tekst vet maken
 • Tekst centreren
 • Tekst verwijderen
 • Knippen, Kopiëren en Plakken
 • Het kopiëren en plakken van tekst
 • Plakopties
 • Klembord
 • Een item van het Office Klembord invoegen
 • Alle items van het Klembord plakken
 • Een item van het Klembord verwijderen
 • Het Klembord wissen
 • Tekst verplaatsen met Selecteren en Knippen
 • Werken met meerdere documenten
 • Hoofdlettergebruik
 • Een selectie afdrukken
 • Vertel wat u wilt doen
 • Word Help
 • Opdrachten en proeftoets

Opmaken van tekst

 • Het standaardlettertype
 • Lettertype
 • Het achteraf veranderen van het lettertype
 • Tekengrootte: de grootte van de letter wijzigen
 • Superscript en Subscript
 • Subscript
 • Tekstkleur
 • Tekstkleur Kleurovergang
 • Het standaard papierformaat wijzigen
 • Afdrukstand
 • Marges
 • Afbreken
 • Vaste spatie
 • Het vaste koppelteken
 • Regelafstand
 • Uitlijnen
 • Het werken met kopteksten en voetteksten
 • Een koptekst toevoegen
 • De koptekst wijzigen
 • Een voettekst maken met paginanummer
 • De datum en tijd in de voettekst opnemen
 • Pagina-einde invoegen of verwijderen
 • Alles weergeven
 • Meerdere pagina´s
 • Door de pagina’s van het document bladeren
 • Paginaverplaatsing
 • Verder lezen
 • Afdrukken vanuit het venster Afdrukken
 • Opdrachten en proeftoets

Tabs, Opsommingstekens, Nummering

 • De tabtoets
 • Tabstops instellen met de Liniaal
 • Een tabstop verwijderen
 • Tabstops instellen
 • Links uitlijnende tab
 • Rechts uitlijnende tab
 • Tab voor centreren
 • Decimale tab
 • Werken met verschillende soorten tabs
 • Decimale tab en valutateken
 • Gegevens invullen met tabstops
 • Inspringing
 • Nummering
 • Een andere Nummering kiezen
 • Nummering verwijderen
 • Opsommingstekens
 • Een ander Opsommingsteken kiezen
 • Nieuw opsommingsteken definiëren
 • Nieuwe nummeropmaak definiëren
 • Het maken van een lijst met meerdere niveaus
 • Meerkeuzevragen maken met meerdere niveaus
 • Verkeerd-om inspringen met Ctrl-t
 • Oefening Verkeerd-om Inspringen en aanpassen van de tekst
 • Regeleinde invoegen
 • Oefening Verkeerd-om Inspringen en Shift-Ctrl-t
 • Opdrachten en proeftoets

Werken met tabellen

 • Tabel invoegen
 • Invoegpositie verplaatsen in een tabel
 • Cellen samenvoegen
 • Stijlen voor tabellen
 • De grootte van de tabel wijzigen
 • De tabel verplaatsen
 • De kolombreedte wijzigen
 • De rijhoogte wijzigen
 • Rijen verdelen
 • Kolommen verdelen
 • Kolom invoegen
 • Rijen invoegen
 • Nieuwe rijen invoegen met de tabtoets of de Entertoets
 • Meerdere rijen of kolommen tegelijkertijd invoegen
 • Het verwijderen van een kolom of rij
 • De hele tabel verwijderen
 • Cellen splitsen
 • Tabel splitsen
 • Gegevens sorteren in een tabel
 • Tekst naar een tabel converteren
 • AutoAanpassen
 • Tabeleigenschappen
 • Celuitlijning
 • Tekstrichting
 • Tabel tekenen
 • Tabelgum
 • De tabel opmaken: Penstijl
 • De tabel opmaken: Pendikte
 • De tabel opmaken: Penkleur
 • Arcering
 • Opdrachten en proeftoets

Grafische mogelijkheden

 • De grafische mogelijkheden van Word
 • Afbeeldingen zoeken
 • Een illustratie invoegen
 • Tekst en illustraties
 • De afmetingen van de illustratie veranderen
 • Tekstterugloop
 • De tab Opmaak
 • Positie van de illustratie in de tekst
 • De illustratie verwijderen
 • De illustratie verplaatsen
 • De illustratie kopiëren
 • Afbeeldingsstijlen
 • Afbeeldingseffecten
 • Afbeeldingsrand
 • Een foto Aanpassen: Correcties
 • De foto Aanpassen: Kleur
 • De foto Aanpassen: Artistieke effecten
 • Afbeeldingen invoegen
 • Schermopname maken
 • Vormen invoegen
 • Pictogrammen invoegen
 • 3D-modellen invoegen
 • Grafiek invoegen
 • De gegevens van de grafiek bewerken
 • Randen en arcering
 • Paginarand
 • Tekst weergeven met opvulling
 • Tekst invers weergegeven
 • WordArt
 • WordArt-Vorm wijzigen
 • Stijlen voor WordArt
 • Decoratieve Initiaal
 • Onlinevideo invoegen
 • Opdrachten en proeftoets

Zoeken, Spellingcontrole, Synoniemen, Samenvoegen (mailmerge)

 • Zoeken
 • Vervangen
 • Uitgebreid zoeken
 • Hulpmiddelen bij het schrijven
 • Spelling- en grammaticacontrole
 • Spelling- en grammaticacontrole tijdens het typen aan- of uitzetten
 • Spelling controleren tijdens typen
 • Spelling achteraf controleren
 • Synoniemenlijst
 • AutoCorrectie
 • AutoCorrectie verwijderen
 • Afdruk samenvoegen
 • Stapsgewijze wizard Afdruk samenvoegen
 • De lijst met contactpersonen maken
 • De brief schrijven
 • De lijst bewerken: aanvullen of veranderen van gegevens
 • De lijst bewerken: adresgegevens toevoegen
 • Starten vanuit een bestaand document
 • Opdrachten en proeftoets

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Winkelmandje

Winkelwandje is momenteel leeg.

Nieuws

 • Het boek Werken met Forms en Sway is leverbaar!

 • Word Online, Excel Online en PowerPoint Online zijn leverbaar!

 • Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019 zijn leverbaar!

 • Basisschool: De uitgave Word, Excel, PowerPoint 2016 voor de basisschool is leverbaar.

 • De boeken CSE03 Tekstverwerking Word 2016 niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 zijn leverbaar!

 • Wanneer u een cursistencd of docentencd bestelt, wordt deze als downloadversie geleverd. U ontvangt van ons een brief met de code waarmee u de cd kunt downloaden.